Login    Heslo    

Elitní jednotka II. BZU - Honicí psi

Elitní jednotka "Honicí psi" je výběrová jednotka v rámci II.BZU, sdružující fyzicky a psychicky nejschopnější jedince celého útvaru.
Členství v této výběrové skupině má dva stupně. První stupeň - členství, kdy adept ještě není plnoprávným členem jednotky, je označován jako "Čekatel elitní jednotky". Druhý stupeň - je přiznáno plnoprávné členství v elitní jednotce se všemi právy a povinnostmi z toho plynoucími, je označován jako "Člen elitní jednotky".
Vstup do elitní jednotky "Honicí psi" je podmíněn déletrvající aktivní službou a absolvováním vstupních testů. Tyto testy sestávají z části, která prověří fyzickou připravenost adepta a z psychotestů, které zjistí psychickou a inteligenční způsobilost adepta. Prvořadou povinností členů elitní jednotky je jít příkladem ostatním, a to jak při výcviku, tak v boji, svým iniciativním přístupem být nápomocni svým velitelům a svým chováním utvářet a udržovat morálku mužstva.
Povinnosti a výhody plynoucí ze členství v elitní jednotce určuje velitel útvaru zvláštní vyhláškou.

Seznam členů elitní jednotky:

rtn. Plánička Tomáš
čet. Brož Pavel
čet. Šebek Miroslav
čet. Šebek Viktor
des. Hrodek Matěj
des. Chlád Jan
des. Novák Martin
des. Slovák Jiří
des. Vodehnal Adam
svob. Hřídel Dominik