Login    Heslo    

Hodnosti užívané u II.BZU (polní stejnokroj)


V následující tabulce jsou uvedeny hodnosti užívané členy II. brigády zvláštního určení.

Návrh na povýšení je možné podat vždy písemně prostřednictvím velitele čety, případně dle možnosti prostřednictvím náčelníka štábu útvaru s krátkým zdůvodněním.
Žádný důvod níže uvedený i zde neuvedený nezakládá příčinu k povýšení na základě například odsloužených let.
Povýšení se provádí rozkazem velitele útvaru.


Jdi na: Žáci-nevojáci Praporčíci
  Vojíni Důstojníci
  Poddůstojníci Generálové
  Rotmistři  

Hodnost Zkratka Označení hodnosti Informace Počet u II.BZU
Nováčci  
žák-nevoják ž.n. není Zájemci o účast na některou akci, registrovaní uživatelé, nečlenové II.BZU. V podstatě všichni, kteří dosud nesložili slavnostní přísahu. 160
Vojíni  
vojín voj. Toto je základní hodnost. Získá jí každý, kdo složí slavnostní přísahu. Tím se rovněž stává členem II.BZU se všemi povinnostmi a právy. 113
Poddůstojníci  
svobodník svob. Do této kategorie hodností může být povýšen každý člen brigády. Podmínkou je příkladné a bezodkladné plnění služebních povinností a rozkazů, vysoká spolehlivost, pracovitost, pomoc služebně mladším účastníkům LVT nebo mimořádný skutek. Významný vliv na povýšení má účast na akcích pořádaných II.BZU (LVT, manévry). Rovněž akce typu "Pracovní výjezd" může ovlivnit povýšení. 52
desátník des. 24
četař čet. 12
Rotmistři  
rotný rtn. V této skupině se nachází dlouholetí členové II.BZU - mužstvo, kteří ovšem rovněž splňují podmínky pro případné povýšení. Viz "Poddůstojníci".
Dále označují příslušníky II.BZU ve funkcích zástupců velitelů čet (praktikanti).
9
rotmistr rtm. 12
nadrotmistr nrtm. 3
štábní rotmistr šrtm. 1
Praporčíci  
podpraporčík pprap. V této skupině se nacházejí odborně proškolení pracovníci II.BZU. Hodnosti této skupiny označují příslušníky II.BZU ve funkcích velitelů čet (oddílových vedoucích), zástupců velitelů čet (praktikanti), dále pomocného týlového personálu, personálu určeného k zabezpečení základny, apod. 8
praporčík prap. 6
nadpraporčík nprap. 2
štábní praporčík šprap. 1
Nižší důstojníci  
podporučík ppor. V této skupině se nacházejí odborně proškolení pracovníci II.BZU. Do hodnosti důstojníka jsou povyšování členové praporčického sboru, kteří pracují s mládeží již dlouhou dobu a prošli zaroveň dalšími odbornými školeními ke zvyšování kvalifikace. 6
poručík por. 6
nadporučík npor. 2
kapitán kpt. 0
Vyšší důstojníci  
major mjr. Do této skupiny spadá management a vrchní velení brigády. 2
podplukovník pplk. 1
plukovník plk. 0
Generálové  
brigádní generál brig.gen. Generálové 0
generálmajor genmjr. 0
generálporučík genpor. 0
armádní generál arm.gen. 0