Login    Heslo    

Informace o nás


     II. brigáda zvláštního určení (dále jen II.BZU) vznikla v roce 1997 jako pokračovatelka letních táborů pod záštitou Pionýra. Pod vedením dnešního velitele (hlavního vedoucího) pplk. Jiřího Streita se konají letní dětské tábory již od roku 1987. Ve velení jsou jak dlouholetí vedoucí a odborníci, tak nováčci, avšak v naprosté většině rekrutovaní z našich řad.

     II. BZU se především na svých letních táborech (LVT) zabývá činností, související se zvládáním aktivit typu přežití v přírodě, získávání a osvojování si znalostí z oblastí topografie, zdravovědy a 1. pomoci, "ženijního výcviku" a v neposlední řadě rovněž všeobecné taktiky (praktický pohyb v terénu). Pro navození reálného vojenského prostředí používáme při výcviku i akcích airsoftové zbraně.

     Naše jednotka se může pochlubit mnohaletou činností. V posledních letech jsme spolupracovali s vojenským záchranným útvarem v Jindřichově Hradci. Nejen náčelníkovi štábu útvaru patří dík za nevšední zážitky, prožité za odborné asistence vojáků z povolání.

     Jako další skutečnost, která hovoří o správném zaměření tábora a smyslu práce s dětmi můžeme uvést, že za poslední roky odešli po absolvování několika ročníků LVT na Vojenskou střední školu a Vyšší odbornou školu Ministerstva obrany v Moravské Třebové (www.vsmt.cz) 4 účastníci. Několik dalších dnes již slouží ve službách Armády ČR.

     Novinkou roku 2011 je založení 101.přípravné čety, určené především pro děti ve věku 9 - 11 let. Toto družstvo bylo založeno za účelem možnosti "otestování" našeho tábora i pro věkem mladší účastníky. V tomto duchu je připraven i zajímavý, nevšední a akční program pro naše malé účastníky. Vedoucím čety bude zkušený velitel, který prošel potřebnými školeními a má za sebou několikaletou praxi ve vedení čety (oddílu). Předpokládáme, že v průběhu tábora budou jedinci, kteří se budou sami "cítit na víc", přeřazeni do čety mezi ostatní děti.

Postřehy účastníků z minulých táborů:

Jiří - 12 let
Tábora jsem se zúčastnil již po šesté. Dříve jsem byl na obyčejném táboře a zážitky jsou pro mě nesrovnatelné.

Honza - 14 let
Tábor byl pro mě velmi nevšedním zážitkem. Jak jsem si užil střelby ze zapůjčené airsoftové zbraně, nelze ani popsat. Jediným "problémem" byly rozcvičky, které jsem zkraje trochu nedával. Do příštího roku jsem si dal závazek zhubnout 5 kilo, abych dokázal aspoň 50 kliků při sportovním odpoledni. Lepší tábor neznám!

Tomáš – 17 let
Tak tohle jsem opravdu nečekal! Že v sedmnácti letech zažiju úpa akčáckej tábor! :-)