Login    Heslo    

Stránky čet (informace)

Tyto stránky jsou neoficiální a jsou určeny pouze pro příspěvky, články a názory velitelů i ostatních členů jednotlivých čet II. brigády zvláštního určení. Jsou upravovány velitelstvím pouze v nejnutnějším rozsahu tak, aby odpovídaly společenským normám. Za texty dokumentů nesou plnou odpovědnost pod nimi podepsaní autoři.
Kliknutím na logo čety získáte podrobnější informace.

U některých čet nejsou prezentovány žádné materiály. To je způsobeno tím, že nebyly dodány na velitelství II. BZU.

Poslední aktualizace této a jí podřazených stránek byla provedena 05.08.2016.

19. četa - S.O.G.
četa je v aktivní službě
Informace
VČ - nprap. Švec L. ZVČ - nrtm. Barabashev D.

20. četa - WOLFRAM
četa je v aktivní službě
Informace
VČ - prap. Hlaváček L.. ZVČ - pprap. Cvach J.

21. četa - SUBOS
četa je v aktivní službě
Informace
VČ - prap. Vyhlídal M. ZVČ - nrtm. Hrodek V.


1. četa - URAL
četa je mimo službu
Informace
VČ - mjr. Zítek T.  

2. četa - COMMANDOS
četa je mimo službu
Informace
VČ - npor. Pokorný J.  

3. četa - MOSSAD
četa je mimo službu
Informace
VČ - por. Drahurád T.  

4. četa - HUNTERS
četa je mimo službu VČ - por. Varga P.  

5. četa - ADLER
četa je mimo službu
Informace
VČ - ppor. Bartošek J. 2004
VČ - por. Povýšil T. 2003
 

6. četa - IKAROS
četa je mimo službu
Informace
VČ - npor. Říhová L.  

7. četa - DRAGOONS
četa je mimo službu
Informace
VČ - ppor. Petlan V.  

8. četa - BRIGADIRS
četa je mimo službu VČ - por. Podhráský M.  

9. četa - OMON
četa je mimo službu VČ - por. Jermář P.  

10. četa - JÄGER
četa je mimo službu VČ - nprap. Tomíček J.  

11. četa - R.A.R.
četa je mimo službu
Informace
VČ - ppor. Nárovec V.  

12. četa - KAINUUN
četa je mimo službu
Informace
VČ - ppor. Kuboš R.  

13. četa - SWÄRD
četa je mimo službu
Informace
VČ - ppor. Vojtíšek J.  

14. četa - CRAP
četa je mimo službu
Informace
VČ - prap. Kříž Jan ZVČ - nrtm. Kříž Jakub

15. četa - GARRY OWEN
četa je mimo službu
Informace
VČ - něco pod kpt., asi Kulštrunk J. ZVČ - rtm. Tůma D.

16. četa - MAHASOHON
četa je mimo službu
Informace
VČ - nrtm. Kunstovný A. ZVČ - něco pod kpt., asi Wiesner L.

17. četa - ARCO
četa je mimo službu
Informace
VČ - por. Fukar T. ZVČ - nrtm. Barabashev D.

18. četa - PHYLE
četa je mimo službu
Informace
VČ - prap. Pomichálek O. ZVČ - prap. Hlaváček L.

101. četa - AIRBORNE