Login    Heslo    

Vyznamenání užívané u II.BZU


V následující tabulce jsou uvedeny vyznamenání užívané členy II. brigády zvláštního určení.

Návrh na vyznamenání je možné podat vždy písemně prostřednictvím velitele čety, případně dle možnosti prostřednictvím náčelníka štábu útvaru s krátkým zdůvodněním.
Žádný důvod uvedený i zde neuvedený nezakládá příčinu k vyznamenání na základě například odsloužených let.
Vyznamenání se uděluje rozkazem velitele útvaru.


vyznamenání Zkratka Označení vyznamenání
Vzorný voják Vzorný
Za příkladné plnění úkolů Příklad
Za obětavost Obětavost
Za statečnost Statečnost